España  |  International
Línea BovinaLSIVET IBR gB BLOCKING
LSIVET SERUM IBR SCREENING
LSIVET MILK IBR SCREENING
LSIVET BOVINE SERUM RSV
LSIVET BOVINE SERUM PI3
LSIVET BOVINE SERUM Neospora caninum
LSIVET BOVINE MILK Neospora caninum
LSIVET BOVINE SERUM PARATUBERCULOSIS SCREENING
LSIVET BOVINE MILK PARATUBERCULOSIS SCREEN

Línea Bovina